Çok Modlu Taşımacılık HizmetleriADR, RID, IMDG, IATA ve ICAO konvansiyonları uyarınca belgelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri


Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla taşımacılığına ilişkin her türlü ihtiyacınıza çözüm üretiyoruz.

Havayolu Kargo Paketleme


IATA-DGR ve ICAO-TI konvansiyonları uyarınca tehlikeli maddelerin paketlenmesi, uygun paketlerin taşıma süreci için acentaya veya firmaya teslimi, tehlikeli maddeler kabul prosedürleri (Acceptance Checklist uygulaması) ile paketleme ve yük güvenliğini kapsayan gözetim hizmetleri ve raporlarının (Vanning Survey) hazırlanması konularında danışmanlık sunuyoruz.

“Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” uyarınca hazırlanması gereken Tehlikeli Madde Rehberi (TMR)


Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkileri en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 3.3.2015 tarihli 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte, Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sorumlulukların ve 12. maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlayarak 1.1.2016 itibariyle yayımlaması zorunludur. İdare tarafından, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerine yönelik kıyı tesisi işletme izni belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini almak üzere yapılan başvurular değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sırasında; TMR’nin güncel halde bulundurulduğu ve ilgililerin erişimine açık tutulduğu hususu kontrol edilecek ve gerekli görüldüğünde incelenerek uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlemler yapılacaktır. Bu kapsamda kıyı tesisleri için Tehlikeli Madde Rehberi hazırlıyor ve Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi başvurularında danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.