PKD – Patlamadan Korunma DokümanıAralık 2015’te revize edilen 60079-10-1 standardı, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamada birçok parametreyi değiştirmiştir. Özellikle zone belirleme kriterleri değişmiş ve yeni formülasyonlar eklenmiştir.

TMGD Danışmanlık A.Ş. olarak konusunda uzman kadromuz ile 2015 revizyonunu en iyi şekilde uyguluyor ve yeni dokümanları uygun hale getiriyoruz.

Patlamadan Korunma Dokümanı, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıda adı verilen yerel ve uluslararası standartlar rehberliğinde hazırlanacaktır. Standartlar:

  • TS EN 60079-0: Patlayıcı Atmosferler – Bölüm 0: Teçhizatlar– Genel gereksinimler
  • TS EN 60079-10-1/2015 yılı açıklanan esaslara göre: Patlayıcı ortamlar – Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması – Patlayıcı gaz atmosferler
  • TS EN 60079-10-2/2015 yılı açıklanan esaslara göre: Patlayıcı ortamlar – Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması – Yanıcı toz atmosferler
  • TS EN 60079-14: Patlayıcı Atmosferler – Bölüm 14: Elektrik tesislerinin tasarım, seçim ve kurulum kurallar