SEVESO / BEKRA  • Kantitatif Risk Değerlendirmesi,
  • Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanması
  • Güvenlik Raporu Hazırlanması
  • Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması
  • Dâhili Acil Durum Planı Hazırlanması
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
  • Borulama ve Enstrümantasyon Diyagram (P&ID) Çizimlerinin Hazırlanması
  • Mevzuat Eğitimleri
02

SEVESO ULUSAL MEVZUAT

İtalya’nın kuzeybatısında küçük bir kasaba olan Seveso’da 10 Temmuz 1976 günü 00.37’de ICMESA Chemical Company’e ait fabrikada triklorofenol (TCP) üretimi yapan bir reaktördeki patlama sonucunda zehirli bir gaz olan TCDD kimyasalı beyaz gaz bulutu halinde çevreye yayılmıştır. Seveso felaketi olarak anılan bu kaza çok büyük bir bölgenin tamamen kirlenmesi ile sonuçlanmış, karantinaya alınan bölgede 100 kadar ev tamamen boşaltılmış ve etkilenen bölgede tarım faaliyetleri durdurulmuştur.
1976’da gerçekleşen bu kaza sonrasında 1982’de endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Direktifi kabul edilmiş, 1966’da ise Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi) yayınlanmıştır.
Seveso-II Direktifini ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanarak 30 Aralık 2014 tarihli 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik ve ilgili ulusal mevzuat uyarınca tehlikeli maddelerle belirlenen kriterler içeren işletmelerin uyması gereken bildirim, eğitim, risk değerlendirmesi, belgelendirme, analiz, raporlama ve sistem kurulumu gibi zorunluluklar belirlenmiştir. Tecrübe, teknik donanım, hız ve profesyonellik gerektiren bu zorunlulukların yerine getirilmemesi durumunda 100.000 TL’yi aşan cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.