TMGD/ADR & TMGD/IMDG-RID
Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve denizyolu ile taşınması hakkında yayımlanan mevzuatlar uyarınca TMGD hizmeti sunuyor sistem kurulumu, dokümantasyon, eğitim ve teçhizat gibi tüm ihtiyaçlarınıza uzman kadromuzla çözüm üretiyoruz.

TMFB Danışmanlık Hizmeti – EK3 Raporu
Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler için alınması zorunlu olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sürecine dair rehberlik ediyoruz. TMFB başvuru, yenileme ve faaliyet konularında değişiklik olması durumda düzenlenmesi gereken, işletmenin faaliyet konularının TMFB Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi, faaliyetlerin hangi taraflarca gerçekleştirildiği, tehlikeli maddelerin işletmeye gelirken ve gönderilirken kullanılan taşıma şekilleri ve bu taşımaların uygunluğunun tespiti vb. konularında hazırlanması gereken EK-3 raporlarını hazırlıyoruz.

Dokümantasyon
İşletmenin iştirak ettiği tehlikeli maddelere ilişkin ADR/IMDG/RID zorunlulukları ile bu maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltılmasında uyulması gereken kurallara ilişkin prosedür, talimat ve kontrol listelerini hazırlıyoruz. Ayrıca mevzuat uyarınca zorunlu kılınan yıllık faaliyet raporlarını ve kaza raporlarını hazırlayarak idare tarafından hazırlanan sisteme girişlerini gerçekleştiriyoruz.


Saha Ziyaretleri
Tehlikeli maddelerle iştirak edilen işletmelerde rutin saha ziyaretleri gerçekleştirerek insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek risklerin ortadan kaldırılması, mevzuata uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve operasyonlarda gerçekleşebilecek kaza riskinin en aza indirilmesi için tavsiyelerde bulunuyor, bu tavsiyelerin gerçekleşme durumunu takip ediyoruz.

Mevzuat Takibi
Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklik ve güncellemeleri takip ediyor, Her iki yılda bir güncellenen ADR/IMDG/RID ve düzenli periyodlarla güncellenen ulusal mevzuatların işletmeyi ilgilendiren başlıklarına dair rehberlik ve bilgilendirme yapıyoruz.

Tank, Ünite, Ambalaj Temini:
İşletmelerin, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması zorunlu kılınan ADR onaylı veya ADR sertifikalı araç, tank, ünite ve ambalaj gibi gereksinimlerini temin ediyor, ihtiyaçlarına ilişkin en uygun ve hızlı şekilde çözüm üretiyoruz.

Etiket, Levha, Turuncu Plaka Temini
ADR/IMDG/RID ve ulusal mevzuatlar uyarınca tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması zorunlu olan ambalajlar için tehlike etiketleri ile taşıma üniteleri için tehlike ikaz levhaları ve turuncu plaka tedariki gerçekleştiriyoruz.

Teçhizat Temini
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulunması gereken sertifikalı ve ADR zorunluluklarına uygun genel ve kişisel koruyucu ekipmanlar ile yangın söndürme cihazlarını temin ediyoruz.