2017 TMGD’nin Yılı Olacak

2017 TMGD’nin Yılı Olacak

tmgd2

Geçtiğimiz yılı geride bırakırken 30 Aralık 2016 tarihinde TMKTDGM (Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından iki güncelleme ve bir yeni yönerge yayımlandı. Bu yeniliklerle beraber tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sektörünün hız kazanması da, ilgili firmaların yükümlülüklerini yerine getirmek için harekete geçmesi de kaçınılmaz bir hale geldi diyebiliriz.

“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile beraber İdare, şimdiye kadar sektörün ivmelenememesinin kaynağı olan temel iki problemi ortadan kaldırmış gibi gözüküyor.

İlk olarak; bir önceki güncelleme ile 1162 TL olarak belirlenen TMGD bulundurmamanın cezai müeyyidesinin, son yapılan güncelleme ve her yıl yayımlanarak ceza miktarlarını düzenleyen “Yeniden Değerlendirme Oranı Uygulama Genelgesi” ile beraber 3114 TL olarak yenilenmesi önemli bir adım olarak çıkıyor karşımıza. Böylece pek çok yükümlülük sahibi firmanın, TMGD hizmet bedeli ödemek yerine idari para cezasını göze almasının önüne geçilmiş oluyor. Üstelik işletmeye ilgili ihlali düzeltmesi için 30 gün süre verileceği, bu sürenin sonunda Bakanlığa ait U-Net Otomasyon sistemi üzerinden yapılacak denetimlerde, ihlal giderilinceye kadar aynı işletmeye her ay tekrar idari para cezası uygulanacağı belirtiliyor -ki bu, işletmelerin TMGD bulundurmadığı her ay için 3114 TL idari para cezası ödeyeceği anlamına geliyor.

Sektörün önünde problem teşkil eden ikinci konu, eski araçların tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması meselesiydi. Bir yandan, ziyadesiyle tehlike arz eden bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor ancak öte yandan piyasadaki araç sayısı göz önüne alındığında böylesi hızlı bir geçişin mümkün olmadığı görülüyordu. Yönetmeliğe eklenen “ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi almış tamamlanmış araçların (römork/yarı römork hariç) üst yapıları, Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla, ADR’ ye uygun üretilmiş 2015 ve sonrası model yılına sahip araçlara aktarılabilir. Bu durumda ilgili araçlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir” maddesiyle beraber bu problem de aşılmış ve yine aynı tarihte yayımlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge” ile beraber eski araçların sağlamaları gereken kriterler belirlenmiştir. Eski araçların tehlike arz etmeyecek şekilde tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmasını sağlayacak bu düzenleme, bir diğer büyük sıkıntının çözülmesine vesile oluyor.

Yeni Güncellemelerle Beraber TMGD Sektörü Hız Kazanır

Yapılan yeni düzenlemeler sayesinde hem TMGD bulundurma zorunluluğunun sektör aktörleri tarafından -tabiri caizse- kulak ardı edilmesinin hem de tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan eski araçların tehlike arz etmesinin önüne geçilmiş ve TMGD sektörünün önündeki en temel iki problem çözüme kavuşmuş oluyor.

Bir diğer önemli gelişme ise Yönetmeliğe eklenen “Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında, bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren işletmelerin yerinde denetimini yapar. İşletmelerin yerinde denetimine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir” maddesiyle karşımıza çıkıyor. TMGD sektörünün bir diğer sancısı olan “kâğıt üstünde TMGD bulundurma” durumunun önüne geçilmesinde önemli bir rolü olan bu madde, TMGD’lerin kendi görevlerini doğru ve layıkıyla yerine getirmelerinin, aksi halde hem işletme hem de TMGD adına cezai yaptırımların olacağı anlamına geliyor. Hizmet kalitesinin öne çıkacağı, işini hakkıyla yapanın kazanacağı bir sektör oluşması için önemli bir adım.

İdare’nin, uygulamada da düzenlemede olduğu kadar başarılı olması durumunda, ülkemiz için oldukça yeni bir konu olan TMGD sektörünün hareketlenmesi; tehlikeli madde taşımacılığında çevre ve insan sağlığını korumayı amaçlayan bu düzenlemelerin amacına hizmet eder şekilde pratikte de uygulanmaya başlaması söz konusu olacaktır.

Güncellemelerin ülkemize ve tüm sektöre hayırlı olması temennisiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlarız.

    Tankut Yıldız

Merkez Koordinatör

Son Eklenen Yazılar