2022 Yılı Karayolu ve Denizyolu Tehlikeli Madde Mevzuatı Kapsamındaki Cezaları

2022 Yılı Karayolu ve Denizyolu Tehlikeli Madde Mevzuatı Kapsamındaki Cezaları

2022-01-15_04-06-29

Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Yüklerin Deniz Yoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında 2021 yılı yeniden değerleme oranı ile belirlenen cezai müeyyideler belirlenerek istifadenize sunulmuştur.

ADR İdari Para Cezaları >>> 

İMDG İdari Para Cezaları >>

Son Eklenen Yazılar