Borulamada atıl kısımlar göz önündeki bir başka proses güvenliği tehlikesi! Ref. Beacon, February 2022

Borulamada atıl kısımlar göz önündeki bir başka proses güvenliği tehlikesi! Ref. Beacon, February 2022

2022-06-20_01-13-49

Terk edilmiş boruların korozyona uğramadığının varsayılmaması gerekir.

Biliyor muydunuz?

  • Borulardaki atıl kısımlar korozyon, proses ve tesisat borularının bütünlüğü için önemli bir tehdidi temsil eder.
  • Yıkama, boşaltma veya basınç testi için kullanıldıklarında ilk boru tesisatından atıl borular kalabilir. Devreye alınmadan önce bunların kaldırılmış olmaları gerekirdi.
  • Kirlenmiş su veya katı madde birikintileri gibi potansiyel olarak aşındırıcı maddeler içeren atıl borular, çok iyi odaklanılmış denetim dikkati gerektirir. H2S gibi gazlar bile aşındırıcı olabilir.
  • Yıkanan ve boşaltılan borular hala tehlikeli maddeler içerebilir. Bu hatların açılması, sanki doluymuş gibi aynı dikkati gerektirir.

Ne yapabilirsiniz?

Atıl borular tanımlanmalı ve hala gerekli olup olmadığına karar vermek için düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Kullanılmayanlar, “Değişim Yönetimi” prosedürlerine göre Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme çalışmaları yapılarak kaldırılmalıdır.

Son Eklenen Yazılar