“Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”  güncellenerek yayımlanmış,  “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmekliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.