Doğrulama ve Belgelendirme Hizmetlerimiz

Doğrulama ve Belgelendirme Hizmetlerimiz

Üst yönetimi olarak aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde, Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık ilkelerine riayet edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

GİZLİLİK

Doğrulama hizmeti verdiğimiz her müşteri bizim için özeldir, önemlidir ve bilgileri mahremdir, İşletme mahremiyetine azami derecede özen gösterilecektir. Çalışanlarımız, Doğrulayıcılarımız bu kuralı bilerek ve onaylayarak hizmet verecektir.

Firma olarak, eriştiğimiz veya erişeceğimiz tüm bilgiler özel hassasiyetle korunacak ve yalnızca bilmesi gerekenlerle paylaşılacaktır.

Firmamızdan, iş ilişkisi içerisinde olduğu İşletmelerin özel bilgileri istendiğinde, müşterilerin bilgisi ve onayı olmadan 3. taraflarla paylaşılmayacaktır.

BAĞIMSIZLIK

Firmamız, yaptığı Doğrulama ve Belgelendirme işlemlerini tam bağımsız olarak, yalnızca bilimsel bilgiler ve uluslararası standartlar ışığında yürütür. Bu doktrinler haricinde firmamız hiç kimseden emir almaz, talimat almaz ve ayrıcalık tanımaz.

Firmamız hem hizmet verdiği müşteriler nezdinde hem rakipleri nezdinde hem de kamu otoriteleri nezdinde ve zihninde yalnızca işinin gereğini yapan, dürüstlük ilkesinden asla taviz vermeyen bir kuruluş olarak yer bulmak ister ve bunun gereği için en üst düzeyde hassasiyet ve özen gösterir.

TARAFSIZLIK

Firmamız hizmet kurallarını uluslararası standartlar, normlar ve kurumsal ilkeler ışığında belirlemiştir.

Her müşteri bizim için aynıdır, eşittir ve hiçbir özel iltimas ve kayırmacılığı bizim nezdimizde hak etmez. Bununla birlikte, hiçbir müşteri her ne suretle olursa olsun haksızca, adaletsizce bir muameleye tabi tutulamaz.