TMGD Safety Consultancy

We provide consultancy on packaging of dangerous goods in accordance with IATA-DGR and ICAO-TI conventions, delivery of appropriate packages to the agency or company for the transportation process, dangerous goods acceptance procedures (Acceptance Checklist application) and the preparation of surveillance services and reports (Vanning Survey) covering packaging and cargo security.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: