Gaz, buhar yada toz farketmeksizin işletmenizde bulunan kimyasalların maruziyet risklerini biliyor musunuz?

Gaz, buhar yada toz farketmeksizin işletmenizde bulunan kimyasalların maruziyet risklerini biliyor musunuz?

2022-06-20_01-14-39
  • Tozların toksik etkileri yayılım eğilimine göre belirlenir.
  • Su buharı hariç bütün alevlenir ve alevlenir olmayan buharlar belirli bir seviyede toksik özellik taşırlar.
  • Bazı alevlenebilir gazlar, düşük seviyelerde bile toksik etkiye sahiptir. Alevlenir özelliği bulunmayan gazların bazılarının da yüksek seviyede toksik özellik taşıyabilmektedir.

İşyerinde mevcut toksik maddelerin ortaya koyduğu her türlü risk değerlendirilirken aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Tehlikeli özellikler
  • Tedarikçi tarafından sağlanması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği bilgileri
  • Maruziyet düzeyi, türü ve süresi ile maruz kalan çalışanların sayısı
  • Miktar dahil olmak üzere bu maddelerin kullanılmasını gerektiren işin koşulları
  • Her türlü mesleki maruziyet sınır değeri veya biyolojik sınır değerleri
  • Önleyici tedbirlerin etkileri; ve halihazırda yapılmış her türlü sağlık gözetiminden çıkarılması gereken sonuçlar.

Kimyasal maruziyet risk analizinde öncelikle işletmedeki kimyasalların zararlılıklarının belirlenmesi ve işletmede bulunduğu alanların ve kontrol önlemlerinin incelenmesi ile süreç başlar. Kullanılan Kimyasal Maruziyet Risk Analizi Yöntemine göre hesaplamalar yapılarak kontrol önlemlerinin yeterliliğine karar verilir. 

Son Eklenen Yazılar