Eğitim Hizmetleri

Boyutu ne olursa olsun tehlikeli maddelerden kaynaklanabilecek kazaların yaşanmaması, insan ve çevre sağlığına azami dikkat edilerek faaliyetlerin gösterilebilmesi adına aşağıdaki konularda da eğitim hizmetleri sunmaktayız:

 

 • Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili, bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler ile ilgili eğitimler
 • İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işlemleri içeren uygulamalı eğitim
 • Tehlikeli kimyasalların CLP tüzüğü ve SEVESO III direktifine göre Sınıflandırılması
 • Tehlikeli ekipman belirleme metotları (Vade Mecum, DOW-F&EI, DOW-CE&I, DOW-MOND)
 • Kritik ekipman ve enstrüman belirleme esasları
 • Kritik döngü belirleme esasları
 • Güvenlik Yönetim Sistemi
 • Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri (Event Tree, Fault Tree, Bow-Tie, LOPA)
 • Büyük kaza senaryo hazırlama sonuç frekansı oluşturma metotları
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama ilkeleri ve metodolojileri
 • IEC-EN-TS 60079-14 kapsamında “Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Tesislerin Tasarımı, Seçimi ve Monte Edilmesi”
 • IEC-EN-TS 60079-17 kapsamında “Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Tesislerinin Muayenesi ve Bakımı”
 • IEC-EN-TS 60079-19 kapsamında Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanların Tamir, Büyük Bakım ve Çalışır Duruma Getirilmesi
 • IEC-EN-TS 60079-10-2 ve NFPA düzenlemeleri kapsamında “Yanıcı Toz Atmosferlerde Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması ve alınması gerekli teknik ve organizasyonel tedbirler
 • Kuruluş özelliklerine uygun veya talep edilecek metotlara göre kalitatif (HAZOP, What-İf, Check List, FMEA vb.) tehlike belirleme/risk değerlendirme metotları

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: