Anasayfa
Referanslarımız
Tanıtım Filmi
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
Sosyal Medya
Bizimle Çalışmak İster misiniz?
Şubelerimiz

Eğitim Hizmetleri

Boyutu ne olursa olsun tehlikeli maddelerden kaynaklanabilecek kazaların yaşanmaması, insan ve çevre sağlığına azami dikkat edilerek faaliyetlerin gösterilebilmesi adına aşağıdaki konularda da eğitim hizmetleri sunmaktayız:

 

 • Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili, bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler ile ilgili eğitimler
 • İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işlemleri içeren uygulamalı eğitim
 • Tehlikeli kimyasalların CLP tüzüğü ve SEVESO III direktifine göre Sınıflandırılması
 • Tehlikeli ekipman belirleme metotları (Vade Mecum, DOW-F&EI, DOW-CE&I, DOW-MOND)
 • Kritik ekipman ve enstrüman belirleme esasları
 • Kritik döngü belirleme esasları
 • Güvenlik Yönetim Sistemi
 • Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri (Event Tree, Fault Tree, Bow-Tie, LOPA)
 • Büyük kaza senaryo hazırlama sonuç frekansı oluşturma metotları
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama ilkeleri ve metodolojileri
 • IEC-EN-TS 60079-14 kapsamında “Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Tesislerin Tasarımı, Seçimi ve Monte Edilmesi”
 • IEC-EN-TS 60079-17 kapsamında “Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Tesislerinin Muayenesi ve Bakımı”
 • IEC-EN-TS 60079-19 kapsamında Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanların Tamir, Büyük Bakım ve Çalışır Duruma Getirilmesi
 • IEC-EN-TS 60079-10-2 ve NFPA düzenlemeleri kapsamında “Yanıcı Toz Atmosferlerde Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması ve alınması gerekli teknik ve organizasyonel tedbirler
 • Kuruluş özelliklerine uygun veya talep edilecek metotlara göre kalitatif (HAZOP, What-İf, Check List, FMEA vb.) tehlike belirleme/risk değerlendirme metotları