Eğitim Hizmetleri

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23.06.2017 tarihli 30105( Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı ,Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği kapsamında;

 

Türkiye’de üretilen veya ülkeye ithal edilen 1 ton ve üzerindeki kimyasal maddelerin (muaf maddeler hariç )

– Güvenlik Bilgi Formları (GBF),

– Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formları (g-GBF)

– Kimyasal Güvenlik Raporları (KGR),

– Fizyokimyasal Zararlılık

– Çevresel zararlılık değerlendirmesi

– PBT ve vPvB Değerlendirmesi

– Maruz kalma değerlendirmesi

– Risk karakterizasyonu

– Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri (KGD),

– Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) yapılacak kayıt dosyalarının,

– Kaza durum raporlarının hazırlanması

gibi uzmanlık gerektiren işlemler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından yapılabilecektir.

Mevzuat kapsamındaki kimyasalların ilgili işletmelerce gerçekleştirilecek ön-MBDF (ön-malzeme bilgi değerlendirme forumu) işlemlerinin 2020 sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir

 

PEKİ KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) NASIL OLABİLİRSİNİZ? 

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kurumlarından alınmış olan en 64 saatlik eğitim katılım belgesi, 
b) Kimya, Biyoloji ve Çevre Bilimleri ile ilgili Fen-Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya, 
c) Kimya Bilimi ile ilgili Yüksek Lisans, Doktora yapmak veya, 
ç) Üniversitelerin diğer Lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallarla ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

*(b) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (ç bendi) karşılamaları gerekmektedir.

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşundan toplam 64 saatlik ( 8 saat/8 gün) sürecek olan KDU eğitimini almak

Akredite olmuş bir kuruluş tarafından sınava girmek ve başarılı olmak

Eğitim sektöründeki tecrübeli iş ortaklarımız ve uzman eğitimcileri tarafından en iyi eğitimi sizlere sunmaktayız. Üstelik herhangi bir işte çalışıyor olmanız bu işi de yapamayacağınız anlamı taşımamaktadır. Zorunlu SGK olmaması ve çalışacağınız firmalarda sınır olmaması bu yeni işi daha da çekici yapmaktadır.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: