Eğitim Hizmetleri

ADR TMGD Eğitimleri:

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan ve taşımacı olarak bu faaliyetlerin birini veya birkaçını gerçekleştiren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile taşımacılarda faaliyet gösterecek, uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 64 saatlik eğitimi tamamlayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda 70 ve üzeri alarak başarı sağlayacak kişiler TMGD olma hakkına sahiplerdir.

RID/IMDG TMGD Eğitimleri:

ADR TMGD sınavını başarıyla geçmiş bir TMGD’nin her iki mevzuat için 16’şar saatlik eğitimi tamamlayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda 70 ve üzeri alarak başarı sağlayacak kişiler ADR kapsamlı sertifikalarına ek olarak RID/IMDG Kod TMGD olma hakkına sahiplerdir.

 

TMGD Yenileme Eğitimleri:

Mevzuatın değiştiği her iki yılda bir TMGD’lerin ADR Kapsamında 16 saatlik, RID ve IMDG konusunda 8 saatlik yenileme eğitimleri almaları zorunludur.

Genel Farkındalık ve Göreve Özgü Eğitimler:

Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili kuralların uygulanması ve amaçlarının gerçekleştirmesi, büyük ölçüde ilgili bütün personelin mevcut riskleri takdir etmesine ve kuralları ayrıntılı biçimde anlamalarına bağlıdır, bu kapsamda ADR/RID / IMDG Kod 1.3 referansında tüm ilgili personelin Genel Farkındalık Eğitimleri alması zorunludur. Bununla birlikte özellikle IMDG Kod ve RID mevzuatında uzman eğitmenlerimiz ile ilgili personelin yürütmekle sorumlu olduğu göreve özgü eğitim hizmetimiz bulunmaktadır.

 

SRC Eğitimleri:

SRC deyimi sürücü kelimesinden gelir. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde ise “Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder” şeklindedir.

SRC belgeleri beş çeşittir, bunlardan;

SRC 1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,

SRC 2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,

SRC 3 belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,

SRC 4 belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı,

SRC 5 belgesi: Tehlikeli madde ve atıkların taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

SRC 5 Eğitimleri:

SRC, ticari araç sürücülerinin araç sınıfına göre almak zorunda oldukları sürücü mesleki yeterlilik belgesidir. SRC5 Belgesi, eski adıyla ADR Belgesi ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC5 Belgesi için 19 saatlik SRC5 eğitiminin tamamlanıp Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından açılan sınavda başarılı olunması gerekir. SRC5 eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahiplik şartı aranır. Sınav geçme notu 60′tır. Alınacak bu Temel Eğitime ek olarak, Tank, Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler, Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler taşımacılığı yapan sürücüler bu eğitimleri de almalıdırlar.

 

ÜDY Eğitimleri:

ÜDY, üst düzey yönetici deyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır. Karayolu taşıma kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde geçen tanımı şöyledir:

“Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder”

ÜDY belgeleri dört çeşittir, bunlardan;

ÜDY 1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,

ÜDY 2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,

ÜDY 3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,

ÜDY 4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

ODY Eğitimleri:

ODY, orta düzey yönetici deyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde “KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.” şeklindedir.

ODY belgeleri dört çeşittir, bunlardan;

ODY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,

ODY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,

ODY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,

ODY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: