Yazılım / kADRy Hizmetleri

Rafineriler ve limanlar gibi tehlikeli madde lojistiği yoğun olan birçok tesisin nizamiyelerinde kağıt dokümanlar aracılığı ile yapılan kontrollerin yarattığı karmaşa ve zaman kaybının önüne geçmeyi, bununla birlikte veri işleme sürecini de basitleştirilmeyi amaçlıyoruz. Kurumsal birçok yazılımla entegre biçimde çalışan el terminalleri ile tesis giriş ve çıkışlarında tehlikeli madde taşıyan araçlar kontrol edilerek, elde edilen bilgi verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ile güvenli biçimde arşivlenmesini sağlıyoruz.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: