Yazılım / kADRy Hizmetleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işletmeler arasında güvenli, karşı tarafın kim olduğunu garanti eden, minimum zamanda maksimum veri gönderilmesine olanak veren, hata kontrolü yapılabilen, yurtiçi tehlikeli maddeler dahil eşya taşımacılığında kullanılmaya başlanacak yazılım sistemine Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi adı verilmiştir. Resmi Gazete sayısı 31102 olan 18.01.2020 tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik 8. Madde gereği Gönderen sorumluluğuna sahip işletmelerin ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlama ve taşımacıya verme yükümlülüğü bulunmaktadır; bununla beraber yapılması gereken yeni işlem ise taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETES yani Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemine işlemek/iletmektir. 

Bu kapsamda yazılımımız kADRy ile sistemsel çözümler üretiyor, halihazırda kurumsal yazılımları bulunan işletmelere de U-ETDS/U-ETES entegrasyonu için danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: