Kimyasal & Atık Yönetimi

Çevre Kanunu Ek-1 Listesine göre GEKAP kapsamına girenler;

GEKAP normal şartlarda GEKAP’a tabi maddeyi piyasaya sürenin/ithal edenlerin sorumluluklarının bulunduğu, piyasaya sürülen maddenin miktarına göre ilgili bakanlıklara beyan ve gerekliyse harç bedeli ödenmesi gerekliliğine dair yayımlanmış bir mevzuattır. Yönetmelik kapsamındaki maddelerin piyasaya arzı, tedariği ya da ithalatı yapılıyorsa beyanname verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İdari yaptırımlardan kaçınmak, hatasız beyanname verebilmek ve iş yükünüzü azaltmak açısından sizlere bu kapsamda hizmet vermekten memnuniyet duyarız.