Kimyasal & Atık Yönetimi

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, kimyasalların kontrolü, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Avrupa Birliği’nde yayımlanmış olan 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğünün ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır. 

Temel amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği arttırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kayıt süreçlerine ilişkin zorunlulukların başladığı 2020 yılı itibariyle mevzuat kapsamındaki kimyasalları ithal ve ihraç eden kuruluşlara yetkin kadromuzla temsilcilik hizmeti sağlamaktayız.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: