Kimyasal & Atık Yönetimi

29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan GBF’ler 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olabilecektir. Bununla birlikte KKDİK Yönetmeliğinin yayımlanması sonrası 2024 yılı itibarı ile hazırlanacak GBF’lerin KKDİK Yönetmeliği’ne uyumlu olması zorunlu olacaktır. Mühendislik Hizmeti departmanımız ile her iki yönetmeliğin gerekliliklerine göre Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması konusunda sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: