Liman Hizmetleri

İskele rıhtım depolama alanı, geçici depolama alanı, kapasite artışı, güvenlik kamerası, yangın söndürme sistemleri, boru hatları, tanklar vb. projelerin planlama, inşa ve devreye alımı süreçlerini gerçekleştiriyoruz. 

Yeşil Liman

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TSE “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi” kapsamında TSE’nin yayınladığı “Yeşil Liman Sektörel Kriterler Kılavuzu’nda belirtilen şartların yerine getirilerek “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgesi” alınması ve Avrupa Limanları Organizasyonu ESPO tarafından yayımlanan Ecoports projesi süreçlerine rehberlik ediyoruz.