Liman Hizmetleri

Kıyı Tesisi İşletme İzni 

Yeni inşa edilen liman tesisleri ile işletme izni süresi dolmasına 1 ila 3 ay kalan tesislerin işletilmesinde ve bu tesise gemi yanaştırmasında görev, yetki ve sorumluluklar bakımından herhangi bir sakınca olmadığını belirten “Kıyı Tesisi İşletme İzni” alınmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB) ve Tehlikeli Madde Rehberi (TMR)

18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alacak veya yenileyecek tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin bu yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur. Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir. Paketlenmiş tehlikeli maddelerin taşınmasında rol alan yük ilgilileri ve kıyı tesisleri, IMDG Kod içinde belirtilen hususları içeren bir güvenlik planı oluşturur ve uygular. ISPS Kod kapsamındaki kıyı tesislerinde, bu madde gereğince istenen planda bulunması gereken hususlar, ISPS Kod “Liman Tesisi Güvenlik Planı” içerisinde bulunabilir. Sektörün lideri TMGD A.Ş. olarak Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi almak isteyen tesisler için hazırlanması zorunlu olan Tehlikeli Mal Rehberi (TMR) konusunda kaliteli ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: