Mühendislik ve Proje Yönetimi

TSE tarafından sertifikalandırılmış uzmanların rehberliğinde, ADR Bölüm 6.8 ve aşağıda belirtilen standartlar kapsamında ADR onaylı tank tasarım ve imalat süreçlerinde danışmanlık hizmetleri:

– TS EN 13094 – Akaryakıt, Asfalt vb. Taşınmasında Kullanılan Çalışma Basıncı 0,5 Bar’ı Geçmeyen Tanklar

– TS EN 13530-2 – Oksijen, Argon, Azot vb. Taşınmasında Kullanılan Soğutularak Sıvı Taşıyan (Kriyojenik) Tanklar (Çift Cidarlı ve Cidarlar Arası Vakum İzolasyonlu)

– TS EN 14398-2 – Soğutularak Sıvı Taşıyan Tanklar (Tek Cidarlı ve Katı İzolasyonlu)

– TS EN 12493 – Propan, Bütan, LPG Karışımları vb. Taşınmasında Kullanılan LPG Taşıma Tankı

– TS EN 14025 – Sıvı Kimyasallar ve Muhtelif Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Genel Basınçlı Tanklar

 

ADR Ambalaj, Tank, Portatif Tank Onay Sertifikası

ADR de belirlenen standartlar çerçevesinde ADR sertifikalı ambalaj, IBC veya büyük ambalaj üretimi, ADR onaylı tank/tanker üretimi, ADR onaylı portatif tank üretimi gerçekleştirmek isteyen işletmeler için danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.

ADR Uygunluk Belgesi (T9)

ADR de belirlenen standartlar çerçevesinde ADR onaylı araç üretimi gerçekleştirmek isteyen işletmeler ile mevcut ADR onaylı araçlarına TSE’den T9 almak isteyen firmalar için danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: