Proses Güvenliği

Patlayıcı bölgelerde kullanılması gereken exproof özellikli ekipmanların yaşam döngüsü boyunca “güvenli” olarak çalışmasını sağlanmasına ilişkin 25.04.2013 tarih, 28628 sayılı (Ek:RG-18/2/2022-31754) “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında, IEC 60079 standart serileri çerçevesinde, IECEx 001.007.008 RTP Sertifikası ile Ex Ekipman Periyodik Muayene raporlama, mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

“ex-proof’’ ekipmanların muayene ve denetimlerinin sıklığı nedir?

 

Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli “ex-proof’’ ekipmanların kullanımının uygun olduğunu ve güvenli olduğunun onaylanmış olması için yetkin kuruluşlardan alınmış sertifika gereklidir. Patlayıcı bölgelerde kullanılması gereken ex-proof özellikli ekipmanların yaşam döngüsü boyunca “güvenli” olarak çalışmasını sağlanmasına ilişkin uygunluk kontrolü, iş ekipmanının ilk kurulumu da dâhil olmak üzere ekipmanın türüne göre belirlenen aralıklarla yapılır.

“ex-proof’’ ekipmanların muayene ve denetimleri kimler gerçekleştirmeli?

Patlamadan korunmayla ilgili detaylı bilgi,

Ekipman koruma tipleri ve işaretleri hakkında detaylı bilgi,

Ex ekipman ve kurulumlara ait sertifikaları okuyabilme,

Koruma sınıfını etkileyen ekipman tasarımını anlayabilme,

Patlamadan korunma konusu ile iş izin sistemleri ve güvenlik yalıtımı kavramları arasındaki ilişkinin anlaşılması,

Ex ekipmanların muayenesi ve bakımı ile alakalı tekniklere aşinalık gerekmektedir.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: