Proses Güvenliği

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince; Kimya Mühendisi, A Sınıfı İGU, KDU, TMGD, ÇASGEM ve ÇŞB Eğitmeni, ATEX/PKD Uzmanı Sn. Figen Önder liderliğinde uzman ekibimiz ile aşağıda sıralanan hizmetleri işletmeniz adına gerçekleştiriyoruz;

  • Yönetmelik kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması
  • Tehlikeli ortamların sınıflandırılması ve boyutlandırılması, bu ortamlardaki ekipmanlar dahil tüm tutuşturucu kaynaklarla birlikte alınacak diğer güvenlik önlemlerinin tespiti hakkında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
  • IEC-EN-TS 60079-14 kapsamında “Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Tesislerin Tasarımı, Seçimi ve Monte Edilmesi” konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
  • IEC-EN-TS 60079-17 kapsamında “Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Tesislerinin Muayenesi ve Bakımı” konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
  • IEC-EN-TS 60079-19 kapsamında “Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanların Tamir, Büyük Bakım ve Çalışır Duruma Getirilmesi” konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
  • IEC-EN-TS 60079-10-2 ve NFPA düzenlemeleri kapsamında “Yanıcı Toz Atmosferlerde Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması” konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Yanıcı gaz ve toz atmosferlerinde alınması gerekli teknik ve organizasyonel önlemler konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi

 

ATEX Nedir? 

Avrupa Birliği Organizasyonlarının ATEX direktifleri 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. ATEX, Fransızca “ATmosphéresEXplosives” kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşmuş bir kelimedir ve Patlayıcı Atmosferler anlamına gelmektedir. 

 

ATEX Sertifikası Nedir? 

Patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlere ve üretimin yapıldığı yere alınan uluslararası sertifikadır. 

 

AB ATEX Direktifleri

Biri ekipmanların üreticileri ve diğeri de kullanıcıları için olmak üzere iki adet ATEX direktifi vardır. 

Birincisi (ATEX 95) Ekipman Direktifi 94/9/EC olarak; Potansiyel Patlayıcı Atmosferlerde kullanılmak amacıyla üretilen Ekipman ve Koruyucu Sistemler Talimatıdır. Kısaca ATEX için güvenli ekipman direktifidir. 

İkincisi (ATEX 137) Çalışma Yeri Direktifi 99/92/EC olarak; Patlayıcı Atmosferlerden Potansiyel Riskteki Çalışanların İş Güvenliğinin ve Sağlığının İyileştirilmesi İçin Minimum Gereklilikler Talimatıdır. Kısaca ATEX için işçi koruma direktifidir.

Patlayıcı ortamlarla (EXproof) ilgili standartlar ve uygulamalar bu her iki ATEX talimatlarına uygun olmak zorundadır. Ortak Pazar Ülkeleri kendi ulusal yasa, standart, yönetmelik talimat ve saire gibi konu ile ilgili tüm mevzuatlarını ATEX 100a ve ATEX 137’ye uyumlu hale getirmek zorundadırlar ve de uyumlu hale getirmişlerdir. 

 

Ülkemizde ATEX Mevzuatı 

Bu direktifler gereği ülkemizde de ATEX için birinci yönetmeliğimiz olarak “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik(94/9/AT)”” 27.10.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30.12.2006 tarihinde tamamen yenilenmiştir. İkinci yönetmeliğimiz olarak “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/EC)” ise 26.12.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, 30.05.2013 tarihinde tamamen yenilenmiştir.

Bu yönetmeliklerdeki eksiklikler ise 20.06.2012 tarihinde onaylanan ve 30.06.2012 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayınlanan Yeni “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile düzeltilip desteklenmiştir. 

ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmakta iken 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünlerde EX onaylı olma ve sembolünü taşıma mecburiyeti getirilmiştir. Ex korumalı aletlere Avrupa Normuna uyumluluk belgesi alınması mecburiyeti bulunmaktadır.

Ex Uygunluk Sertifikası (ATEX); ürün uzun zaman, çok sayıda test ve deneyden geçirildikten sonra verilebilen uluslararası bir belgedir. 

ATEX Direktifleri aynı zamanda üreticilere ciddi yaptırımlar da getirmektedir. 

  • Ciddi testler, personel eğitimleri bir yana ATEX deklarasyonu gereği direktifler doğrultusunda üretilen her ürün uluslararası ATEX işaretlemesi içermek zorundadır.
  •  Bu işaretlemelerde sertifika numarası, grup kodu, teçhizat kodu, kullanım sınıfları (zone bölgeleri), üretim yılı, firma kodu gibi bilgiler olmak zorundadır.
  •  Bu kodlama her ürün için aynı değildir. Her üründe farklılıklar içerir.
Coordinates of this location not found

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: