Proses Güvenliği

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, işletme faaliyetlerinin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemlerin alınmasına ilişkin 30 Nisan 2013 tarihinde 28633 sayılı “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, IEC 60079 standart serileri çerçevesinde, IECEx 000,001 RTP Sertifikası ile Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama, mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

“Patlamadan Korunma Dokümanı”, beraberinde bu dokümanın getirileriyle ile ilgili olarak aşağıda sıralanan hizmetleri işletmeniz adına gerçekleştiriyoruz;

 • Saha keşfi yapılması (Alanların gezilerek boşalma kaynaklarının tespit edilmesi ve yerleşim planları üzerinden işaretlenmesi)
 • Kullanılan kimyasalların sınıflandırılması 
 • Patlayıcı ortam risk değerlendirilmesi (Kalitatif ve kantitatif) 
 • Kalitatif ve kantitatif yapılan analiz sonuçlarının raporlanması
 • Tozlu ortamlar için EN 60079-10-2:2015 göre hesaplama yapılması
 • Gaz ve sıvı buharları için EN 60079-10-1:2021 göre hesaplama yapılması
 • Olası patlamanın muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi
 • Patlayıcı bölgenin işaretlenmesi (Zone haritalarının çıkarılmasını)
 • Bu bölgelerde bulunan elektriksel ekipmanların listelenmesi ve hesaplanan Zone’lara uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Teçhizat ve koruyucu sistem uygunluk değerlendirmesi
 • Tesiste çalışan operatörlere eğitim verilmesi
 • İyileştirici önlemler ve raporlama

Nerelere PKD Hazırlanır?

Parlayıcı – Yanıcı Gaz/Sıvı/Toz bulunan veya bulunması muhtemel işletmelere hazırlanır.

 • Kimya Endüstrisi
 • Petrokimya Endüstrisi
 • Atık sahaları
 • Geri Dönüşüm Sistemleri
 • Elektrik üreten şirketler
 • Atık Su Arıtma Sistemleri
 • Gaz/Sıvı Depolama Sistemleri
 • Ağaç işleme endüstrisi tesisleri
 • Boya püskürtme tesisleri
 • Biyogaz Tesisleri
 • Metal işleme
 • Yiyecek ve hayvan yemi endüstrisi
 • İlaç Sanayi
 • Rafineriler

 Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Neden ve Ne Sıklıkla Revize Edilmeli?

Kimyasallarda, proseslerde ya da ekipmanlarda gerçekleşen değişimler beraberinde tehlikeli bölgelerin değişmesine neden olabilir. Gerçekleşen bu değişim beraberinde Patlamadan Korunma Dokümanı’ nın gözden geçirilerek revize edilmesini gerektirebilir.

 • Proseste gerçekleşecek bir değişim sonrasında ortaya çıkan yeni boşalma kaynağı,
 • Kimyasal değişimi veya proses değişimi sonucunda kimyasalın yanıcı kategoriye girmesi,
 • Proses basıncında yaşanacak değişim,
 • Operasyon adımlarında yaşanacak değişimler ile ortaya çıkan yeni boşalma kaynakları,
 • Tehlikeli bölgede kullanılan havalandırma şartlarındaki değişim,
 • Proses iyileştirme veya revizyonu kapsamında tehlikeli alan içerisinde kullanılan ekipman ve enstrümanların değişimleri olduğu zaman Patlamadan Korunma Dokümanı’ nın revize edilerek son haline getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) standartlarda yaşanan değişiklikler sonrasında da gözden geçirilerek revize edilmelidir. Uluslararası kuruluşların iyi uygulama örnekleri incelendiğinde herhangi bir değişiklik olmaksızın beş yılda bir gözden geçirme ve revizyon çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: