Proses Güvenliği

2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı yayınlanarak yürürlüğe giren Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik uyarınca; uzman ekibimiz ile işletmelerin kapsamlarını belirleyerek aşağıda sıralanan hizmetleri işletmeniz adına gerçekleştiriyoruz;

 • BEKRA Bildirim Sistemine Giriş Hizmeti

Bekra Bildirimi Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan ettikleri bildirimdir. Bu bildirim Bekra Bildirim Sistemi üzerinden yetkilendirilmiş kişi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilir. Bekra Bildirimi ile işletmeler “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.

 • Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin

Güvenlik Raporu (GR)

Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD)

Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

Tehlikeli Madde Müdahale Kartı hazırlanması

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehberi hazırlanması

Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Entegrasyonu / Kurulumu

Dahili Acil Durum Planı (DADP)

 • Alt Seviyeli Kuruluşlar İçin

Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP) Belgesi

Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD)

Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

Tehlikeli Madde Müdahale Kartı hazırlanması

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehberi hazırlanması

Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Entegrasyonu / Kurulumu

Proses Güvenliği konularında sahaya yönelik uygulamalı danışmanlık hizmeti olarak bilgi birikimimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Kimler SEVESO Kapsamına Girer?

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen tehlikeli maddeleri, yine aynı ekte belirtilen miktarlara eşit veya daha fazla miktarda bulunduran, bulundurması muhtemel olan veya içerisindeki endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda tehlikeli madde oluşması beklenen kuruluşlar Seveso kapsamında değerlendirilir.

Madde 3 Uyarınca Kapsam Dışı Faaliyetler

 1. Askeri Kuruluşlar
 2. Boru Hatları
 3. Radyasyon Kaynaklı Tehlikeler
 4. Kara-Hava-Deniz Taşımacılığı
 5. Denizdeki Petrol/Maden Aramaları
 6. Depolama Dışı Madencilik
 7. Atık Depo Alanları

 

Hangi durumlarda tekrar bildirim yapılması gerekir?

 1. Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluş seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması.
 2. Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde bir değişiklik olması.
 3. Beyan edilen tehlikeli maddelerin fiziki şeklinde ve/veya uygulanan proseslerde kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması.
 4. Bildirimin sistemi üzerinden verilen kuruluş bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması.
 5. Kuruluşun faaliyetine son vermesi, devredilmesi veya bu Yönetmeliğin kapsamı dışına çıkması.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: