Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği

Yeşil Mutabakat çerçevesinde kurumsal yapınıza özgü eğitim modellemeleriyle hem genel bilinçlendirme hem de sertifikasyon eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Başlıca eğitim başlıklarımız:

  • ISO 14040 Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – İlkeler ve çerçeve
  • ISO 14044 Çevre yönetimi – Yaşam döngüsü değerlendirmesi – Gereksinim ve kurallar(LCA)
  • ISO 14064-1 Sera gazları – Bölüm 1: Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikler
  • ISO 14064-2 Sera gazları – Bölüm 2: Sera gazı emisyonu azaltımlarının veya giderilmesi iyileştirmelerinin miktarının belirlenmesi, izlenmes ve raporlanması için proje düzeyine rehber KILAVUZ
  • ISO 14064-3 Sera gazları – Bölüm 3: Sera gazı beyanlarının doğrulanması ve onaylanması için rehber KILAVUZ
  • ISO 14067 Sera gazları – Ürünlerin Karbon Ayak İzi-Nicelleştirme İçin Gereklilikler ve Kılavuzlar
  • ISO 14046 Çevre yönetimi – Su ayak izi – Prensipler, gerekler ve kılavuz
  • ISO 14020 Çevre etiketi serisi – Tip 1-2-3
  • ISO 14065 Sera gazları – Akreditasyon veya diğer karşılıklı tanıma formlarında kullanmak için sera gazı geçerli kılınması ve doğrulaması yapan kuruluşlar için şartlar
  • ISO 50001 Enerji verimliliği

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: