TMGD Hizmetleri

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’in C eki olan RID, yaniTehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler kapsamındatehlikeli maddelerin göndereni, alıcısı ve bu tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan, paketleyen, taşımacı ve demiryolu altyapı işletmecilerine kaliteli ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.