TMGD Hizmetleri

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’in C eki olan RID, yaniTehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler kapsamındatehlikeli maddelerin göndereni, alıcısı ve bu tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan, paketleyen, taşımacı ve demiryolu altyapı işletmecilerine kaliteli ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: