İnsan Kaynakları Politikası

BİLİNÇLİ HAREKET

“Mutlu çalışan, mutlu iş ortağı ve mutlu tedarikçi” ilkesine inanır, çalışanlarımızı iş yaklaşımımızın merkezine yerleştirerek; ekibimize, iş ortakları, paydaş ve tedarikçilerimize ‘’Bilinçli Hareket’’ mottosu ile yaklaşım sağlarız.

İnsan Kaynakları Politikamız:

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir. Kuruluşumuzdan bu yana hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün, yatırım yapılmış beyin gücü ile elde edildiğinin bilincindeyiz ve hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük kaynağın ekibimiz olduğuna inanarak; vizyon, misyon ilke ve değerlerimizi destekleyen sistemler yaratarak, sektöre öncü olmaktayız. İnsan kaynakları politikasını oluştururken; grup şirketlere karşı sorumlu, ekibine karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedefleyen şirketimiz:

Çalışanları için şeffaf ve eşit yönetim politikalarını izleyerek, şirket bağlılığını en ön planda tutan TMGD A.Ş. çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin sağlandığı bir İnsan Kaynakları süreci benimsemiştir.

Seçme & Yerleştirme

Şirket hedef, ilke ve değerlerimizden yola çıkarak açık pozisyonlar doğrultusunda doğru çalışanı bulmak ve yerleştirmek için işe alım süreçlerimizi standardize ettik. İşe alım süreçlerimizdeki öncelikli kriterimiz yetkinliklerimizdir. Göreve özgü ve kurumsal yetkinliklere tüm adaylarımızın sahip olmasını beklerken, yönetsel pozisyonlar için değerlendirdiğimiz adaylarımızın hem kurumsal, hem de yönetsel yetkinliklere sahip olmalarını bekliyoruz.

Ücret Politikası:

"Eşit işe eşit ücret" uygulamasının yanı sıra, başarıyı ödüllendiren şeffaf performans yönetimi, girişimciliğe fırsat veren kariyer planlama ve meslek içi eğitimler İK yaklaşımımızın bütününü oluşturuyor.

Performans Yönetimi:

Stratejik Performans Yönetimi; bireysel hedef ve performansların şirket stratejisiyle sürdürülebilir uyumunu sağlayarak vizyon ve stratejinin hayata geçirilmesine olanak veren süreçlerin bütünüdür. Şirketimizde Hedef Bazlı Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Kişinin performansı, gelişim süreci ya da yapılan analizler sonucunda çıkan tüm ihtiyaçlara paralel olarak:

kapsamında verilen eğitimler şekilleniyor ve bu sayede çalışanlarımızın kariyerine sağlanan katkının artırılmasını hedefliyoruz.