KATILDIĞIMIZ SEMİNER, WEBİNAR VE ETKİNLİKLER

KATILDIĞIMIZ SEMİNER, WEBİNAR VE ETKİNLİKLER

tmgdetkinlik
  • “REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesinin Yürütülmesi için Teknik Destek Projesi Bilgilendirme/Yaygınlaştırma Semineri” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – 15 Ekim 2021
  • “Sıfır Atık Zirvesi” Capital ve Ekonomist Dergileri – 15 Ekim 2021 
  • “Paris İklim Anlaşması ve Sınırda Karbon Düzenlemesinin Enerji ve Sanayi Sektörümüze Etkileri Webinarı” İstanbul Sanayi Odası – 26 Ekim 2021
  • “Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Kapsamında Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Yönetmelik Çalışmaları Webinarı” İstanbul Sanayi Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – 26 Ekim 2021
  • “TMGDK-DER 3. Sektörel Değerlendirme Çalıştayı” TMGDK-DER, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü – 5, 6, 7 Kasım 2021

  • Raydyoakitf madde taşımacılığında radyasyondan korunma sorumlusu eğitimini tamamladık
  • “Yeşil Lojistik Çalıştayı” UAB-Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 10 Kasım 2021

Son Eklenen Yazılar