KKDİK HİZMETLERİ

İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasının sağlanması, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemlerin özendirilmesi, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesi amacıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) hakkında yönetmelik ise 23 Haziran 2017 itibariyle 30105 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde imal eden veya ithal eden şirketlerin, imal ettikleri veya ithal ettikleri kimyasal maddeleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kaydettirmelerini gerektirmektedir.
Türkiye’de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır.

Kimler Kayıt Yaptırmalı?
– Yılda bir ton veya daha fazla miktarda maddeyi, tek başına veya karışım içinde, imal veya ithal eden kişiler.
– Normal veya makul ölçüde öngörülebilir kullanım koşulları altında piyasaya sürümü hedeflenen bir nesnenin içerisinde, bir maddenin yılda bir ton veya daha fazla miktarda bulunması halinde üretici ve ithalatçılar.
– Tek temsilciler.
KKDİK Hakkında Yönetmelik kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimleri, Tek Temsilcilik, kapsam tanımlama, maddelerin ön kaydının/kaydının yapılması, KKDİK uyumlu GBF ve gGBF hazırlanması ve diğer gerekliliklere ilişkin hizmet ve danışmanlık sunuyoruz.