Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmeliğe (KKDİK) göre Maddelerin Kaydı

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmeliğe (KKDİK) göre Maddelerin Kaydı

web

23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmeliğe (KKDİK) göre  Maddeler belirlenen süre içerisinde kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

  • 01.01.2021 31.12.2023 tarihleri arasında, 31.12.2023’den önce piyasaya arz edilen maddeler için kayıt tamamlanmalıdır.
  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu 20 maddesi y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 100.000 Türk Lirasından 368 789 TL) 1 000 000 Türk Lirasına 3 688 006 TL) kadar idarî para cezası verilir
  • 2023 yılından sonra Kimyasal Kayıt Numarası olmadan piyasaya arz edilemez.

Son Eklenen Yazılar