KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

bulten-1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından endüstriyel tesisler için yeni bir yönetmelik

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK), Belirli endüstriyel tesislerden kaynaklanan kirleticilerin hava, su, toprak gibi alıcı ortamlara bırakılmasına ve arıtma, işleme v.b. faaliyetler için taşınmasına ilişkin bilgileri içeren, düzenli aralıklarla raporlanan envanterin uluslararası tanımıdır.

Avrupa Birliği’nin 2003 yılında KSTK Protokolünü imzalaması sonucunda Protokolün gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Ocak 2006’da 166/2006 sayılı Avrupa-KSTK Tüzüğü oluşturulmuştur. Tüzük, 65 aktivite ve 91 kirletici parametrenin havaya, suya ve toprağa salımları, kirletici veya atık özel transferleri ve yayılı kaynaklar da dahil edilerek her yıl raporlamasını içermektedir.

KSTK Kayıt Sistemi, 9 endüstriyel sektörü kapsar Kayıt Sistemi aşağıdaki 7 farklı grupta yer alan 91 kirletici için veriyi içerir:
•          Enerji •          Sera Gazları
•          Metal Üretimi-İşlenmesi •          Diğer Gazlar
•        Mineral/Maden Endüstrisi •          Ağır Metaller
•        Kimya Endüstrisi •          Pestisitler
•          Atık ve Atıksu Yönetimi •          Klorlu Organik Bileşikler
•          Kağıt ve Ahşap Üretimi-İşlenmesi •          Diğer Organik Bileşikler
•          Yoğun Hayvancılık ve Balık Çiftliği Faaliyetleri •          İnorganik Bileşikler
•          Gıda Sektöründe Hayvansal ve Bitkisel Ürün Üretimi
•          Diğer faaliyetler  

Son Eklenen Yazılar