Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamalarında kullanılan 14064-1:2018 standardı yürürlüğe girdi.

Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamalarında kullanılan 14064-1:2018 standardı yürürlüğe girdi.

2022-01-15_04-12-30

On iki yıl sonra revize edilerek 18 Aralık 2018’de yayımlanan ISO 14064-1: 2018 Sera Gazı Emisyonları ve Giderilmesi Miktarının Belirlenmesi ve Raporlanması standardı için 3 yıllık geçiş süreci tamamlandı ve 18 Aralık 2021 itibariyle yürürlüğe girdi. 

Pek çok önemli değişiklik içeren standardın yeni versiyonunda doğrudan emisyonlar ve dolaylı emisyonların sınıflandırılmasında da değişiklikler yapılmış, üç olan kapsam sayısı altıya çıkarılmıştır. Buna göre kapsamlar şu şekildedir:

 

  • Doğrudan Sera Gazı Emisyonları
  • İthal Enerji Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
  • Ulaşımdan Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
  • Kuruluş Tarafından Kullanılan Ürünlerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları
  • Kuruluşun Ürünlerinin Kullanımıyla İlişkili Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
  • Diğer Kaynaklardan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları 

 

Son Eklenen Yazılar