Lojistik Hizmetleri

Karayolu taşımacılığı sektöründe özellikle tehlikeli maddelerin taşınması pek çok standarda ve kurala tabidir. Ülkemizin 2010 yılında taraf olduğu ADR ve bu anlaşmanın ışığında hazırlanan ulusal mevzuat çerçevesinde tehlikeli madde taşımacılığında araçların, sürücülerin, tankların, ambalajların, teçhizatların ve dokümanların standartları belirlenmiş ve tehlikeli madde taşımacılığının insan ve çevre sağlığına zarar vermeden maksimum verimlilikle taşınabilmesi için kurallar belirlenmiştir. Bir TMGD A.Ş. grup firması olan TML Lojistik, başta tehlikeli madde taşımacılığı olmak üzere işletmelerin ihtiyaç duyduğu her türlü karayolu taşımacılık hizmetini sunmak adına kurulmuş ve 2016 sonu itibariyle hizmet hayatına başlamıştır.