Mevzuat


1. Uluslararası Anlaşmalar

 
ADR 2015 - Cilt I
ADR 2015 - Cilt II
IMDG Kod 2014 (Değişiklik 37-14) Cilt-1
IMDG Kod 2014 (Değişiklik 37-14) Cilt-2
RID 2015
RID 2017 English
ADR 2017 English

2. Karayolu

 
01. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
02. Karayolu Taşıma Yönetmeliği
03. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
04. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
05. Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi
06. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ
07. Yol Kenarı Denetim Genelgesi
08. Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik
09. Muayene Merkezleri Genelgesi

3. Demiryolu

 
01. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik
02. Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
03. Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

4. Denizyolu

 
01. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
02. Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliği
03. Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
04. Tehlikeli Madde Rehberi Hazırlama Talimatları

5. Havayolu

 
Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi