Patlayıcı madde proses edilen, işlenen ve depolanan sektörlere örnekler

Patlayıcı madde proses edilen, işlenen ve depolanan sektörlere örnekler

005a

Patlayıcı madde proses edilen, işlenen ve depolanan işyeri sahalarının tamamında 30 Nisan 2013 tarihinde 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Tehlikeli bölgeler (Zonlar) belirlenip gerekli sınıflandırmalar yapılarak PKD (Patlamadan Korunma Dokümanı) hazırlanmalıdır. 

Talep ve sorularınız için info@tmgddanismanlik.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

Alan Patlama Tehlikesi
Kimyasal Endüstri Tutuşabilen gazlar, sıvılar, katılar, kimya endüstrisinin birçok alanında dönüştürülür ve işlenir. Bu işlemler sonucunda patlayıcı karışımlar ortaya çıkabilir.
Çöp sahaları Atık kimyasallar Tutuşabilen çöp gazları, çöp sahalarında ortaya çıkabilir. Detaylı teknik düzenlemeler, kontrol edilemeyen gaz salınımlarını ve muhtemel tutuşmaları engellemek için gereklidir. Çeşitli kaynaklardan ortaya çıkan tutuşabilen gazlar, zayıf olarak havalandırılan tünellerde, bodrumlarda vs. toplanabilir.
Geri Dönüşüm Sistemleri Geri dönüşüm amacıyla, atıkların işlenmesi, tamamen boşaltılmamış tutuşabilen gaz ve/veya sıvı taşıyan teneke kutulardan ya da kağıttan ya da plastik tozundan kaynaklanan tehlikelere neden olabilir.
Elektrik üreten şirketler Doğalgaz çevrim santralleri RMS ve Isıtma gibi birimlerin de ki gazlar tehlikeye neden olabilir.
Atık Su Arıtma Sistemleri Atık sular, arıtma tesislerinde işlendiği zaman, ortaya çıkan gazlar, patlayıcı gaz/hava karışımına dönüşebilirler.
Gaz/Sıvı Depolama Sistemleri Patlayıcı gaz/hava karışımları, doğalgaz serbest kaldığında, örneğin sızıntılarda, ortaya çıkabilir.
Ağaç işleme endüstrisi tesisleri Ağaç işleme, ağaç talaşlarını meydana getirir. Bunlar da, patlayıcı toz/hava karışımını, filtreler ve silo gibi ortamlarda ortaya çıkarabilir.
Boya püskürtme tesisleri Boya püskürtme alanlarında oluşan aşırı püskürtme ve serbest bırakılan solvent buharlar, havayla karışmaları durumunda, patlayıcı ortama sebep olabilirler.
Biyogaz Tesisleri Biyogaz üretim fabrikaları, bazı çiftliklerde yönetilmektedir. Patlayıcı biyogaz/hava karışımı, gaz, sızıntı gibi durumlarda serbest bırakıldığında ortaya çıkabilir.
Metal işleme Metalden şekillendirilmiş parçalar üretildiğinde, patlayıcı metal tozları, yüzey işlemi sırasında (öğütme) ortaya çıkabilir. Bu özellikle hafif metallerde meydana gelir. Bu metal tozları, tozu toplayıcılarda patlama tehlikeleri ortaya çıkarabilir.
Yiyecek ve hayvan yemi endüstrisi Patlayıcı tozlar, tahılların ve şeker gibi yiyeceklerin taşınması ve depolanması sırasında ortaya çıkabilir. Filtreler bu tozları emmişse ve toplamışsa, patlayıcı ortamlar, filtrelerde ortaya çıkabilir.
İlaç Sanayi Alkol, sıklıkla, farmasötiklerin üretiminde çözücü olarak kullanılır. Laktoz gibi toz patlamalarına neden olan etkin ve yardımcı maddeler de kullanılabilirler.
Rafineriler Rafinerilerde işlenen hidrokarbonlar, tamamen tutuşucudur ve parlama noktalarına bağlı olarak, ortam sıcaklığında bile patlayıcı ortamlara neden olabilirler. Petrol işleyen tesislerin etrafındaki alanlar, genellikle patlayıcı ortamın meydana gelebileceği yerler olarak farz edilirler.

 

Son Eklenen Yazılar