Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli “ex-proof’’ ekipmanların muayene ve denetimleri kimler gerçekleştirmeli?

Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli “ex-proof’’ ekipmanların muayene ve denetimleri kimler gerçekleştirmeli?

dscsdcs

25.04.2013 tarih, 28628 sayılı (Ek:RG-18/2/2022-31754) “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne göre patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü esnasında, uygunluk belgesi kapsamındaki özelliklerin devam etme durumuna ilişkin TS EN 60079 ve TS EN ISO 80079 standart serilerine göre hareket edilir.

Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli “ex-proof’’ ekipmanların kullanımının uygun olduğunu ve güvenli olduğunun onaylanmış olması için yetkin kuruluşlardan alınmış sertifika gereklidir. Patlayıcı bölgelerde kullanılması gereken ex-proof özellikli ekipmanların yaşam döngüsü boyunca “güvenli” olarak çalışmasını sağlanmasına ilişkin uygunluk kontrolü, iş ekipmanının ilk kurulumu da dâhil olmak üzere ekipmanın türüne göre belirlenen aralıklarla yapılır.

 

Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli “ex-proof’’ ekipmanların muayene ve denetimleri kimler gerçekleştirmeli?

 

  • Patlamadan korunmayla ilgili detaylı bilgi,
  • Ekipman koruma tipleri ve işaretleri hakkında detaylı bilgi,
  • Ex ekipman ve kurulumlara ait sertifikaları okuyabilme,
  • Koruma sınıfını etkileyen ekipman tasarımını anlayabilme,
  • Patlamadan korunma konusu ile iş izin sistemleri ve güvenlik yalıtımı kavramları arasındaki ilişkinin anlaşılması,
  • Ex ekipmanların muayenesi ve bakımı ile alakalı tekniklere aşinalık gerekmektedir.

Son Eklenen Yazılar