PKD – Patlamadan Korunma Dokümanı

30 Nisan 2013 tarihinde 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasal bulunduran tüm işyerlerinde, hem iş alanını hem de çevre güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanması gereken bir dokümandır.

Aralık 2015’te revize edilen 60079-10-1 standardı, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamada birçok parametreyi değiştirmiştir. Özellikle zone belirleme kriterleri değişmiş ve yeni formülasyonlar eklenmiştir. Bu kapsamda Tehlikeli Zon Belirleme ve ATEX direktifi konularında eğitimler düzenliyoruz. TMGD Danışmanlık A.Ş. olarak konusunda yüksek tecrübeye sahip uzman ekibimizce firmanızda yapılacak ayrıntılı analiz ve tesis kroki çizimi sonrası Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama işlemlerini gerçekleştiriyoruz.