Proses Güvenliği tehlikelerinizi biliyor musunuz?

Proses Güvenliği tehlikelerinizi biliyor musunuz?

001a

Proses risk yönetiminin ilk adımı olan tehlike belirleme süreci; prosesi yöneten farklı fiziksel ve kimyasal parametrelerin, nominal değerlerinden sapmaları sonucunda oluşturacakları etkileri ölçülmesidir.

Tehlikeli kimyasalların depolanması, üretilmesi, işlenmesi ve nakliyesi sırasında teknolojik arızalar, insan hataları, operasyonel sistem arızaları, dış koşullar ve doğa olayları ile özellikle eski işletmelerde korozyon gibi faktörlerin prosesi olumsuz etkilemesi proses tehlike analizlerinin yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Çünkü, proses hataları sadece işletmelerde çalışan personeli değil, işletme çevresini ve orada yaşayan halkı da etkilemektedir. Proses kaynaklı kazalar; toksik gaz bulutları, yangınlar, radyasyon yayılımları, patlamalar gibi büyük ve olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir.

Son Eklenen Yazılar