Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik uyarınca işletmelerin seviye ve kapsamları belirlenerek sıralanan hizmetleri işletmeniz adına gerçekleştiriyoruz;


Bildirimler
- GR- Güvenlik Raporu Hazırlanması
- BKÖP- Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanması
- GYS-Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması
- DAPD- Dâhili Acil Durum Planı Hazırlanması
- BKSD-Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Hazırlanması


Ayrıca Seveso sürecinde işletmelerden hazırlanması istenen P&ID ve PFD çizimleri, yabancı kaynakların kullanılması durumunda Türkçe çeviriler, işletme vaziyet planları konularında çözüm sunuyoruz.

Eğitim ve Danışmanlık kapsamında; CLP Tüzüğü ve SEVESO III direktifi doğrultusunda tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli ekipman belirleme metodolojileri, kritik ekipmanların belirlenmesi, kaza frekansı tespitine elverişli senaryolar hakkında bilgi birikimimizi sizlerle paylaşıyoruz.