SEVESO HİZMETLERİ

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik uyarınca işletmelerin seviye ve kapsamları belirlenerek sıralanan hizmetleri işletmeniz adına gerçekleştiriyoruz;


Bildirimler
– GR- Güvenlik Raporu Hazırlanması
– BKÖP- Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanması
– GYS-Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması
– DAPD- Dâhili Acil Durum Planı Hazırlanması
– BKSD-Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Hazırlanması


Ayrıca Seveso sürecinde işletmelerden hazırlanması istenen P&ID ve PFD çizimleri, yabancı kaynakların kullanılması durumunda Türkçe çeviriler, işletme vaziyet planları konularında çözüm sunuyoruz.

Eğitim ve Danışmanlık kapsamında; CLP Tüzüğü ve SEVESO III direktifi doğrultusunda tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli ekipman belirleme metodolojileri, kritik ekipmanların belirlenmesi, kaza frekansı tespitine elverişli senaryolar hakkında bilgi birikimimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Coordinates of this location not found