SEVESO kapsamındaki tesislerin çalışmaları sonrasındaki ekonomik ve sosyal çıktıları

SEVESO kapsamındaki tesislerin çalışmaları sonrasındaki ekonomik ve sosyal çıktıları

2022-03-02_03-12-39

2 Mart 2019 Tarih ve 30702 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

SEVESO kapsamındaki tesislerin çalışmaları sonrasındaki ekonomik ve sosyal çıktıları; 

  • Tesislerde meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ile prestij kaybı ve maddi kayıp engellenir,
  • Kantitatif (sayısal) risk analizi yapılmış olduğu için tesislerin sigorta bedellerinde düşüş olur,
  • Tesis bireysel ve sosyal risklerinin farkında olur,
  • Tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi dolaylı olarak verimi artırır ve maliyetleri düşürür.

Son Eklenen Yazılar