Tehlikeli Madde Taşımacılığında Taşlar Yerine Oturuyor

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Taşlar Yerine Oturuyor

milliyet-reklam-tmgd-879x480

Türkiye’nin 2010’da taraf olduğu ve 1 Temmuz 2015 itibariyle temel zorunlulukları uygulanmaya başlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) uygulamalarında geçiş döneminde son düzlüğe giriliyor. Yeni yılla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının, taşımacılık yapan işletmelerin ve perakende akaryakıt istasyonlarının muafiyetleri kalkarken, Nisan 2017’de yayımlanan mevzuat uyarınca TMGD hizmeti vermek isteyen kuruluşların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yetkilendirilmesi zorunluluğu getirilmişti.

TMGD Kuruluşlarının (TMGDK) Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge uyarınca TMGDK’ler, bulundukları UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki tüm illerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti verebiliyorlarken, kuruldukları yetki alanı dışında hizmet verebilmeleri için ilgili UDHB bölgesinde şube açmak zorundalar.

Yeni yıl itibariyle Türkiye’de 13 bölgede şubeleşerek 81 ile hizmet verme yetkisine sahip ilk ve tek kuruluş olan TMGD A.Ş. Koordinatörü Tankut Yıldız; “iki buçuk yılı aşkın sektör tecrübemizle bugün itibariyle 300’ün üzerinde lokasyona hizmet götürüyor; kaliteli hizmet, profesyonellik, yetkinlik ve çözüm odaklı çalışma ilkelerimizle hem TMGD sektörünün hak ettiği değeri görmesi için hem de sektörde öncü ve lider pozisyonumuzu korumak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz.” diyor.

Yeni düzenlemeler sayesinde tehlikeli maddelerle yıllık 50 tonun altında miktarlarda iştigal eden işletmelerin de sisteme entegrasyonu sağlanıyor. Konuya dair Sayın Yıldız “Yönerge’nin 12. maddesinin 7. fıkrası uyarınca işletmeler, tehlikeli maddeler kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki bir TMGDK’den yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundalar. Böylece İdare, tehlikeli madde faaliyetlerinde sürdürülebilir bir emniyet sistemini kurmak, bunun yanı sıra kayıt dışı, merdiven altı üretimlerin ve kontrolsüz taşımacılığın minimize edilerek nihayetinde tamamen ortadan kaldırılması ve bu sayede teröre konu maddelerin serbestçe bulunabilirliğini de ortadan kaldırılmasını sağlayabilecek” diyor.

“Ülke genelinde ihtiyaç duyulan bu düzenleme sayesinde üniversite mezunu ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yetkisine sahip kişilere kurumsal yapılar altında iş alanı açarak istihdam seferberliğine de reel bir katkı sağlamak amacıyla; TMGD  hizmeti sunan çalışanların tam zamanlı sigorta ile istihdam edilmesi, iş güvenliği uzmanı ve çevre görevlisi gibi paralel alanlarda faaliyet gösteren işletmelerce bu hizmetin sunulamaması gibi düzenlemeler TMGD sektörünün değerinin ve aktifliğinin artmasını sağlayacaktır,” diyen Sayın Yıldız ekliyor; “TMGD A.Ş. ailesi olarak tehlikeli madde emniyetini hayat felsefesi edinmiş her biri kendi alanında uzman 50’yi aşkın danışmanımızla tüm Türkiye’de tehlikeli maddelerin tüm süreçlerine ilişkin çözüm üretebilen, hem kendi iç işleyişinde hem hizmetlerinde kalite yönetim sistemlerine entegre bir yapı kurduk. 2018 yılı itibariyle TMGD/ADR hizmetlerimizin yanı sıra denizyolu (IMDG) ve demiryolu (RID) kapsamında çalışmalarımıza ilaveten SEVESO/BEKRA raporlamaları, patlamadan korunma dokümanı hazırlanması, kıyı tesisleri için tehlikeli madde rehberi ve acil durum eylem planı hazırlanması, RID ve IMDG Code eğitimleri ve bunlar gibi onlarca farklı başlık altında tehlikeli maddelerle ilgili tüm süreçleri yönetmeye devam ediyoruz. Yeni yılda yüz binin üzerinde tehlikeli madde faaliyet belgesi alınmasıyla sektörün hızlı bir ivme kazanmasını ve bu çerçevede sektördeki pozisyonumuzu daha da ileri taşıyarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Son Eklenen Yazılar