Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi Uygulama Talimatı

Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi Uygulama Talimatı

tmg1

27.04.2022 tarihinde Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi Uygulama Talimatı yayınlanmıştır.

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik’in yedinci maddesi uyarınca, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli yüklerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen sorumlulukların nasıl yerine getirildiğini açıklayan ve tehlikeli yüklere yönelik emniyet planını içeren bir Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi (TYER)’ni hazırlayarak yayımlaması zorunludur.

Buna göre, TYER, kıyı tesislerince talimatta sunulan formata uygun bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve bir örneği bilgi amacıyla ilgili Liman Başkanlığına teslim edilmelidir. Hazırlanan TYER, ilgili tüm kıyı tesisi personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulacak ve kıyı tesisi işletmecisi tarafından resmi internet sitesinde de yayınlanacaktır.

Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerine yönelik Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesini almak üzere yapılan başvurular değerlendirilirken, TYER’nin güncel halde bulundurulduğu ve ilgililerin erişimine açık tutulduğu hususu İdarece ve/veya Liman Başkanlıklarınca kontrol edilecek ve gerekli görüldüğünde incelenerek uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda yönetmelik kapsamında gerekli işlemler uygulanacaktır.

TYER, muhteviyatında yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, kıyı tesisi tarafından en geç 1 (bir) ay içerisinde revize edilerek yayımlanacak ve bahse konu revize hakkında Liman Başkanlığı bilgilendirilecektir.

Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesisleri tarafından kendi tesislerine yönelik TYER hazırlanması, TYER’nin her daim güncel ve ilgililerin erişimine açık tutulması ile liman başkanlıklarına yapılan Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi düzenlenmesine esas denetimler esnasında TYER’nin bu Talimatta belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlandığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Son Eklenen Yazılar