TMGD Safety Consultancy

In order to ensure the safe transportation of dangerous goods at sea, the protection of the marine environment, the protection of property and life, and the safest handling of dangerous goods in ports and ships,

Under the IMDG Code, the International Maritime Dangerous Goods Code, created by the International Maritime Organization (IMO), . We are at your service with our experienced staff.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: