Hakkımızda

Kalite Politikamız

“TMGD Tehlikeli Maddeler Anonim Şirketi” olarak misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda müşteri beklentilerini en üst
seviyede karşılayarak, sürekli iyileştirme ve gelişme çabası içinde çalışmaktayız. Bu doğrultuda verdiğimiz hizmetleri yüksek
standartlarda gerçekleştirmek ve tüm paydaşlarla memnuniyet odaklı ilişkiler kurmaktayız.

Kalite Hedeflerimiz

TMGD A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve hizmetler gerçekleştirmek

Kalite standartlarımızı en yüksek değerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal mevzuatlara uygun hizmetleri yapmak, alanında öncü ve yenilikçi kuruluş olmak

Sunulan hizmetler çerçevesinde gerek çalışanlarımızın gerekse de hizmet alan müşterilerimizin memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini artırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak

Müşterilere sağlanacak hizmetlerin kalitesini uluslararası ve ulusal mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını sağlamak

Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamak