Kimyasal & Atık Yönetimi

28733 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında  işletmelerin çalışanlarının tehlikeli kimyasal maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerden korumak için gerekli tüm önlemleri alması  ile ilgili olarak COSHH metodu ile risk değerlendirmesi yapılması ve raporlaması hizmetini gerçekleştiriyoruz.

 

COSHH Yönetimi Nedir?

 

Sağlık için tehlikeli maddelerin kontrolüyle ilgili zorunluluklara işletmelerin uyumluluğunu kolaylaştırmak için COSHH esasları; Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE) tarafından geliştirilmiştir. COSHH, kimyasalların toksikolojik tehlike sınıflandırması ve maruziyet değerlendirmesi üzerinden bir takım kontrol önerileri sunmaktadır. Kimyasal maruziyet risklerini değerlendirmek ve yönetmek için kontrol bandı tekniğine dayanan kalitatif bir yöntemdir. COSHH yöntemindeki risk kontrol önlemleri, kontrol hiyerarşisi ilkelerine dayanmaktadır.

COSHH yöntemi 5 aşamadan oluşmaktadır.

  1. Tehlikelerin gruplandırılması
  2. Kullanım miktarının tespit edilmesi
  3. Yayılma eğiliminin belirlenmesi
  4. Risk derecesinin tespit edilmesi
  5. Gerekli kontrol önlemlerine karar verilmesi

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: