Liman Hizmetleri

5312 Sayılı Denı̇z Çevresı̇nı̇n Petrol Ve Dı̇ğer Zararlı Maddelerle Kı̇rlenmesı̇nde Acı̇l Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmı̇nı̇ Esaslarına Daı̇r Kanun ve Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planlarının Hazırlanması ve Uygulama Esasları Genelgesi (2009-6) doğrultusunda ACİL MÜDAHALE PLANI hazırlıyor,  yine mevzuat çerçevesinde acil durumlardan kaynaklanan can, mal ve çevre emniyetine yönelik olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve kaza sonrası yapılması gereken işlemlerin belirlendiği ACİL DURUM PLANININ oluşturulmasında uzman kadromuzla hizmet veriyoruz.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: