TMGD Hizmetleri

2010 yılında ülkemizin taraf olduğu ADR yani Tehlikeli Malların Karayolunda Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ulaştırma & Altyapı Bakanlığı tarafınca yayımlanan mevzuat hükümleri ışığında, tehlikeli maddelerin insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi adına taşımacı, gönderen, alıcı, dolduran, paketleyen, yükleyen, boşaltan, tank konteyner/portatif tank işletmecisi sorumluluklarından bir ya da birkaçına sahip olan işletmelere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. İnsan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek risklerin ortadan kaldırılması adına gerçekleştirdiğimiz rutin saha ziyaretlerinde, sürekli takibini yaptığımız mevzuat hükümlerine uygun düzenlemelerle beraber operasyonlarda gerçekleşebilecek kaza riskinin asgariye indirilmesi için işletme yetkililerine tavsiyelerde bulunuyoruz. Ayrıca yönetim sistemlerinin en önemli gerekliliklerinden biri olan iş sürekliliğini yaratmak için hizmet verdiğimiz işletmelerin tehlikeli maddelerle ilgili tüm sorumluluklarını mevzuata uygun biçimde gerekli tüm prosedür, talimat vb. dokümanlarla sistem entegrasyonunu gerçekleştiriyor, hazırlanması gereken yıllık faaliyet raporlarını ve kaza raporlarının da idare tarafından oluşturulan sisteme girişlerini yapıyoruz.

TMFB Danışmanlık Hizmeti – EK 3 Raporu

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler için alınması zorunlu olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sürecine dair rehberlik ediyoruz. TMFB başvuru, yenileme ve faaliyet konularında değişiklik olması durumda düzenlenmesi gereken, işletmenin faaliyet konularının TMFB Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi, faaliyetlerin hangi taraflarca gerçekleştirildiği, tehlikeli maddelerin işletmeye gelirken ve gönderilirken kullanılan taşıma şekilleri ve bu taşımaların uygunluğunun tespiti vb. konularında hazırlanması gereken EK-3 raporlarını hazırlıyoruz.

Tank, Ünite, Ambalaj Temini:

İşletmelerin, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması zorunlu kılınan ADR onaylı veya ADR sertifikalı araç, tank, ünite ve ambalaj gibi gereksinimlerini temin ediyor, ihtiyaçlarına ilişkin en uygun ve hızlı şekilde çözüm üretiyoruz.

Etiket, Levha, Turuncu Plaka Temini

ADR/IMDG/RID ve ulusal mevzuatlar uyarınca tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması zorunlu olan ambalajlar için tehlike etiketleri ile taşıma üniteleri için tehlike ikaz levhaları ve turuncu plaka tedariki gerçekleştiriyoruz.

Teçhizat Temini

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulunması gereken sertifikalı ve ADR zorunluluklarına uygun genel ve kişisel koruyucu ekipmanlar ile yangın söndürme cihazlarını temin ediyoruz.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: