Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınması Hakkında Yeni Mevzuat ve Sektörel Uygulamaları Çalıştayı

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınması Hakkında Yeni Mevzuat ve Sektörel Uygulamaları Çalıştayı

dd

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı´nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında 07–08 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara´da “ Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınması Hakkında Yeni Mevzuat ve Sektörel Uygulamaları Çalıştayı” düzenlenmiştir. 

ATP Anlaşması, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu tarafından hazırlanan 21.11.1976 yılında yürürlüğe giren bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşımacılığı ve bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmana ilişkin anlaşmadır. Başta frigorifik (soğutuculu) karayolu taşıtları olmak üzere özel nakliye ekipmanlarının (yalıtımlı, soğutmalı, mekanik soğutmalı ve ısıtmalı ekipmanlar) tip onay testi ile periyodik testlerinin uygun teknik ve idari kapasiteye sahip merkezlerde gerçekleştirilmesini, test raporu düzenlenmesini ve anlaşmanın gereklilikleri ışığında bu ekipmanlara ATP Uygunluk Belgesi verilmesini şart koşmaktadır. Belirlenen kriterler kapsamında da yol kenarı denetimleri ile sistemi çalışır hale getirmek amaçlanmaktadır. 

Anlaşma, bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşımacılığında kullanılan araç ve ekipmanların iyileştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve gıda kayıplarının azaltılmasında gıdaların taşınacağı maksimum sıcaklıkların belirlenmesi, sıcaklık kontrollü taşıma ekipmanlarının standartlarının belirlenerek test ve muayene kriterlerinin ortaya konulmasında büyük önem arz etmektedir.

Son Eklenen Yazılar